MacOS Üzerinde Redis Kurulumu ve Ayarlamalar

2 Nisan 2017 Pazar günü Diğer başlığında

MacOS Üzerinde Redis Kurulumu ve Ayarlamalar

Redis, açık kaynak kodlu bir key-value (anahtar-değer) deposudur. Önbellekleme (caching) işlemlerinde çokça kullanılır. Birçok platformda ve birçok programlama dilinde paketleri mevcuttur ve kullanılabilir.

Kurulum için Homebrew paket yöneticisi gerekiyor.

$ brew install redis

komutuyla Redis kurulumu gerçekleştirelim.

$ brew services start redis

komutuyla Redis’i başlatalım, eğer hata alıyorsanız services yüklü değildir. PostgreSQL kurulumunda services yüklemesinden bahsetmiştim.

Redis sunucusunu test etmek içinse şu komutu yazalım.

$ redis-cli ping
PONG

Redis Sunucusu için diğer ayarlamalar

Her macOS açılışında otomatik başlatma

$ ln -sfv /usr/local/opt/redis/*.plist ~/Library/LaunchAgents

“launchctl” aracılığıyla Redis sunucusunu başlatma

$ launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Konfigürasyon dosyasıyla Redis sunucusunu başlatma

$ redis-server /usr/local/etc/redis.conf

Redis’i otomatik başlatıcıdan kaldırmak

$ launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Redis sunucusunu kaldırmak

$ brew uninstall redis
$ rm ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Redis sunucusu hakkında paket bilgisi

$ brew info redis

Kolay gelsin.


Yorumlar