24 Şubat 2020 Pazartesi günü PHP başlığında

Spatie Async Paketiyle Laravel Eloquent ORM'i Kullanmak

Büyük verilerle çalışırken asenkron işlemler yapmak gerekebilir. PHP ile yapmak istediğinizde yardımcı araçlardan Spatie Async paketi işimizi görebilir.

Bir servisten yüklü miktarda veri çekip veritabanına işlemem gerekiyordu. Veriyi Guzzle'ın havuz özelliğiyle asenkron şekilde çekip veriyi işlemek içinse Spatie Async paketi kullanmam gerekti. Şu şekilde yol aldım.

Paketi composer ile kuralım:

composer require spatie/async

Kullanımı:

use Spatie\Async\Pool;

$pool = Pool::create();

foreach ($things as $thing) {
  $pool->add(function () use ($thing) {
    // Do a thing
  })->then(function ($output) {
    // Handle success
  })->catch(function (Throwable $exception) {
    // Handle exception
  });
}

$pool->wait();

Yukarıdaki örnekte varsayılan ayarlamalar kullanıldı. Aşağıdaki örnekte havuza ekleyeceğimiz öğeleri Task sınıfını kullanarak ekleyip, ayarlamaları kendimiz yapacağız.

use Spatie\Async\Pool;

$pool = Pool::create()
  ->concurrency(10)
  ->autoload(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$pool->add(new FooTask(1));
$pool->add(new FooTask(2));
$pool->add(new FooTask(3));

$pool->wait();

Task örneği ise şöyle olacak:

class FooTask extends \Spatie\Async\Task
{
  public function configure()
  {
    $app = require __DIR__ . '/../../bootstrap/app.php';
    $app->make(\Illuminate\Contracts\Console\Kernel::class)->bootstrap();
  }

  public function run()
  {
    return App\Item::create([
      'foo' => 'bar'
    ]);
  }
}

Burada önemli olan nokta configure() metodunda gereklilikleri ihtiyaçları çağırmak.

Kolay gelsin.


Yorumlar