İşimizi Kolaylaştıran 10 PHP Kodlama Yöntemi

2 Aralık 2016 Cuma günü PHP başlığında

İşimizi Kolaylaştıran 10 PHP Kodlama Yöntemi

Birçok kod yazıyoruz ve bunları ortaya koyarken herkes farklı yöntemler kullanılıyor. Bu yazıda bazı PHP ipuçlarından bahsedeceğim. Tüm bunlar hem kod kalitemizi arttıracak, hem de bize zaman kazandıracak şeyler olacak.

1. Üçlü (Ternary) Operatör

Üçlü operatör, if/else işlemlerimizi kolaylaştırmamızı sağlayan soru işareti (?) ve iki nokta üst üste (:) işaretiyle oluşturduğumuz bir yöntemdir. Bu yöntem işimizi hem kolaylaştırır hem de hızlı bir hale getirir. Örneğini görelim:

$sayfa = isset($_GET['sayfa']) ? $_GET['sayfa'] : 1;
// veya
echo isset($degisken) ? $degisken : 'Değişken yok!';

2. Hata Yönetimi & İstisna Yakalama

Programlama ile uğraşıyorsak hatalar bu işin olmazsa olmazlarından. Hatasız kul olmadığı gibi, geliştirme sürecinde de uygulama olmuyor. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi PHP’de de hata yönetimi oldukça önemli.

try {
  // herhangi bir şey
} catch (\Exception $e) {
  echo 'Hata var: ' . $e->getMessage();
}

3. list() Fonksiyonu

Dizi öğelerini değişkenlere atamak için list() fonksiyonu iyi bir araçtır.

$kisi = ['Yılmaz Demir', 'foo@bar.com'];
list($isim, $eposta) = $kisi;

şuna denk düşer:

$isim = $kisi[0];
$eposta = $kisi[1];

4. compact() Fonksiyonu

Ben MVC ile yazdığım uygulamalarımda görünüm dosyasına parametre gönderirken genelde compact() fonksiyonu kullanıyorum. Bu çok daha kolay oluyor ve kod yapısını iyileştiriyor. Örneğin:

$baslik = 'Ana Sayfa';
$gonderiler = $gonderi->hepsi();

$this->render('gonderiler.php', compact('baslik', 'gonderiler'));

compact('baslik', 'gonderiler') şuna denk düşer:

array('baslik' => $baslik, 'gonderiler' => $gonderiler);

5. Tek Satırda if

Metodlarda/fonksiyonlarda eğer olağandan farklı bir durum olursa, süslü parantez kullanmadan if yapısını şu şekilde kullanıyorum:

if (!is_numeric($_GET['id']) return false;

6. Bulunduğunuz Dizini İşaretleyin

Programa herhangi bir dosya dahil ederken (require, include) veya bir dosya çağırırken dosya yoluna bulunulan dizini eklemek oldukça yararlı bir kullanım.

define('CONFIG_DIR', __DIR__.'/config');
// veya
require __DIR__.'/config.php';

7. İsimleri Kısaltarak Anlamsızlaştırmayın

Bizler makine değiliz. Kodlama esnasında ‘zamandan kazanırım’ diyerek değişken, fonksiyon, metod, sınıf vs. isimlerini anlamsızlaştırmak veya kısaltmak hem bize, hem de daha sonra kodu okumak isteyen insanlara epey sıkıntı çıkaracaktır. Örneğin:

$syf = 5; // $sayfa = 5;
$pg = 5; // $page = 5;

8. Çift Tırnak ve Tek Tırnak Farkı

PHP’de çift tırnak ve tek tırnak farklı amaçlar için kullanılır. Bazı programlama dillerinde bu fark gözetildiği gibi PHP’de de gözetilir. Çift tırnak işareti arasında değişkenleri yazdırabiliyorken, tek tırnak işareti arasında yazdıramayız. Aynı zamanda tek tırnak işaretleri arasında ASCII kontrol karakterleri kullanılamıyor. Örneklendirelim:

$isim = 'Yılmaz';
echo "Merhaba $isim"; // doğru

// şu kullanım geçersizdir:
echo 'Merhaba $isim\n'; // veya echo 'merhaba\nisim';

// daha güvenli değişken kullanımı içinse:
echo "Merhaba sevgili {$isim}!";

9. strlen() alternatifi

Birazdan göstereceğim kullanım strlen() fonksiyonu için ufak bir alternatif olabilir. Ama türkçe karakterler için kullandığımız mb_strlen() için bir alternatif olamıyor. Şöyle ki:

$kullaniciAdi = 'demir';
echo isset($kullaniciAdi[15]) ? 'Kullanıcı adı 15 karakterden fazla olamaz' : null;
echo !isset($kullaniciAdi[2]) ? 'Kullanıcı adı 3 karakterden az olamaz' : null;

10. Fonksiyonları Tanımlarken Hatayı Önlemek

Genelde, düzenli kod yazımında ve ortak çalışma yapıldığında bu yöntem çokça kullanılır. Birçok geliştirici bunu alışkanlık haline getirmiştir, size de önerim bu şekilde kullanmanızdır. Fonksiyon tanımlamadan önce, o fonksiyonun tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek.

if (!function_exists('permalink')) {
  function permalink($string)
  {
     # kodlar...
  }
}

Umarım hepsi iş görür, iyi kodlamalar.


  • Etiketler:
  • PHP

Yorumlar