Eloquent ORM'in Tek Başına Kullanımı

28 Mart 2018 Çarşamba günü PHP başlığında

Eloquent ORM'in Tek Başına Kullanımı

Aşağıda Laravel'in varsayılan ORM'i olan Eloquent'in tek başına, Laravel'den bağımsız şekilde kendi projelerimizde nasıl kullanabileceğimizden bahsettim.

Evvela composer paket yöneticisiyle projemizi oluşturalım.

PHP 7 altındaki sürümler için kullanmanız gereken sürüm 5.4 olanı. 5.5 ve üstü olanlar PHP 7 gerektiriyor. Eğer PHP 7 ile çalışacaksanız sürüm belirtmeden gerekliliği indirebilirsiniz.

$ composer require illuminate/database:5.4

Öncelikle bir 'kapsül' oluşturacağız. Laravel yaratıcıları Eloquent'in 'kapsül' ile çatı dışında kullanılabilmesini amaçlamışlar.

index.php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Illuminate\Database\Capsule\Manager as Capsule;

$capsule = new Capsule();

$capsule->addConnection([
  'driver'  => 'mysql',
  'host'   => 'localhost',
  'database' => 'database',
  'username' => 'root',
  'password' => 'password',
  'charset'  => 'utf8',
  'collation' => 'utf8_unicode_ci',
  'prefix'  => '',
]);

/*
SQLite bağlantısı için

$capsule->addConnection([
 'driver' => 'sqlite',
 'database' => '/hedef/dizin/database.sqlite',
 'prefix' => ''
]);

Dipnot: addConnection'ın ikinci parametresi bağlantı adını alır.
*/

// Kapsülü statik metodlarla global olarak erişilebilir hale getirir
$capsule->setAsGlobal();

// Eloquent ORM'i başlat
$capsule->bootEloquent();

Kurulumu tamamladık. Şimdi ilk örneğimizi sorgu oluşturucu ile yapalım:

$kullanicilar = Capsule::table('kullanicilar')->where('oylama', '>', 100)->get();

Doğrudan sorgu çalıştırmak istediğimizde select metodunu kullanıyoruz:

$sonuclar = Capsule::select('select * from kullanicilar where id = ?', [$id]);

Şema oluşturucusunu da kullanabiliyoruz. (Migrasyon/taşıma (Migration) için kullanılır)

Capsule::schema()->create('kullanicilar', function ($table) {
 $table->increments('id');
 $table->string('epota')->unique();
 $table->string('sifre');
 $table->unsignedTinyInteger('yas')->nullable();
 $table->boolean('aktif')->default(true);
 $table->timestamps();
});

Son olarak model sınıfımız ile kullanabiliriz. Kendimize has yazdığımız bir MVC iskeletinde kullanmak için oldukça kullanışlı oluyor.

class Kullanici extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {}

$kullanicilar = Kullanici::where('oylama', '>', 1)->get();

Kolay gelsin.


Kaynakça


Yorumlar