Veritabanındaki Tablonun Varlığını Kontrol Etmek

PHP’de PDO ile çalışırken bir tablonun var olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki yöntem kullanılabilir:

public function checkTable()
{
  try {
    return $this->fetchRow('SELECT * FROM posta');
  } catch(\Exception $e) {
    return false;
    // Veya $this->exec('CREATE TABLE IF NOT EXISTS posta ...');
  }
}

Bir kurulum aşamasında, veritabanındaki tabloları yapılandırma sırasında işe yarayabilir.