PHP’de explode Fonksiyonu

PHP’de en çok karşıma çıkan fonksiyonlardan birisi olan explode() fonksiyonu hakkında bir kaç kelam etmek gerekiyor. Bu fonksiyonun kullanım amacı, belirli bir karakteri kullanarak bu karakteri içeren dizgeyi parçalara ayırıp dizge haline getirmek.

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)
explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir

Kullanımı

explode(dizge $ayraç, dizge $dizge)

Örneklemelerle kullanımını anlayalım. Örneğin bir formdan etiketler alanı gelmiş olsun. Bu etiketleri virgül yardımıyla parçalara ayırıp dize haline getirelim.

// Örnek POST alan içeriği: php dersleri, fonksiyonlar, nasıl yapılır, içerik
$etiketler = $_POST['etiketler'];

// , karakteriyle dizgeyi bölüyoruz
$etiketlerDizesi = explode(',', $etiketler);
// Her dizge öğesine trim() fonksiyonu uyguluyoruz
// bu fonksiyon, sağdaki ve soldaki boşlukları temizler
$etiketlerDizesi = array_map('trim', $etiketlerDizesi);

// Dizge içeriğini ekrana yazdıralım:
print_r($etiketlerDizesi);

/* 
Sonuç olarak dönen değer şu olacaktır:
Array
(
  [0] => php dersleri
  [1] => fonksiyonlar
  [2] => nasıl yapılır
  [3] => içerik
)
*/

explode Fonksiyonunun Kullanım Alanları

Nerelerde kullanıyoruz bu fonksiyonu hemen söyleyelim. Örneğin, URL barındaki adresi anlamak için kullanıyoruz ya da belli karakterlerle listelenmiş bir yazıyı parçalara bölmek için kullanıyoruz. Ben, örnek olarak basit bir yöntemi anlatacağım. Bu anlatacağım yöntemde URL satırındaki adresi alıp, daha anlaşılabilir hale getireceğiz.

Bahsedeceğim örnekte, modül ve bölüm sistemi olacak. Modüller, anasayfa, haber, galeri gibi kök yöneticiler, bölümler ise alt yöneticileri olacak. Yani örneğin haber modülü için haberGoster, haberEkle gibi ek bölümler olacak.


// Eğer rota varsa rotadır, yoksa kök halindedir
$rota = isset($_GET['rota']) ? $_GET['rota'] : '/';
// Burada explode ile / karakterini kullanara dizgeyi böldük
$rotalar = explode('/', $rota);
// Eğer dize içindeki ilk rota boşsa diziden çıkaralım
// array_shift fonksiyonu dizideki ilk öğeyi çıkarır
if (empty($rotalar[0])) array_shift($rotalar);

// Burada modül eğer varsa ve boş değilse modüldir, değilse geçerli olarak anasayfa'dır
$modul = isset($rotalar[0]) && !empty($rotalar[0]) ? $rotalar[0] : 'anasayfa';
// Burada aynı şekilde modül gibi varsa vardır yoksa giriş'dir
$bolum = isset($rotalar[1]) && !empty($rotalar[1]) ? $rotalar[1] : 'giris';

// Yukarıdaki işlemin diğer bir kullanımı şöyledir:
$modul = null;
if (isset($rotalar[0]) && !empty($rotalar[0])) {
	$modul = $rotalar[0];
} else {
	$modul = 'anasayfa';
}

Yukarıdaki örneği olabildiğince basite indirgediğim için işimizi tam anlamıyla ve sürekli olarak görmeyebilir ama anlamak açısından iyi gelebilir. MVC çatıları sayfanın ne olduğunu explode fonksiyonu ile anlar ve işlemi buna göre yönlendirirler.