PHP’de array_sum Fonksiyonunu Alt Dizelerde Kullanmak

PHP’de array_sum fonksiyonu kullanmam gerekti. Ama normal kök dizide değilde, alt dizideki değerleri toplamam gerekiyordu.

array_sum fonksiyonu ne işe yarar?
Bu fonksiyon bir dize içerisindeki değerlerin toplamını döndürür.

Örnek senaryo, her müşteriye ait tutar/bakiye değerlerini listeleyip hepsinin toplamını en son göstermek.

['Müşteri' => ['Tutar' => 150.00, 'Bakiye' => 360.00]]

<?php
$amount = [];
$balance = [];

foreach ($result as $result) {
    $amount[] = $result['amount'];
    $balance[] = $result['balance'];
    # Listeleme yapacak kod bloğu
}

$totalAmount = array_sum($amount);
$totalBalance = array_sum($balance);

Şeklinde kullanılabilir, kolay gelsin.