PHP için Kullanışlı Veritabanı Sınıfı

Yazdığım uygulamalarda en çok ihtiyaç duyduğum ve kullandığım şey veritabanı işlemleri yapmak olduğu için bir sınıf yazmaya giriştim. Daha öncesinde ufak tefek girişimlerim olmuştu ve tecrübe edinmiştim. Ama işi en basite indirgemeye ve kullanılabilirliğini arttırabilmeye çalıştım. Şimdi paylaşacağım veritabanı sınıfı benim işimi oldukça kolaylaştırıyor.

DemirPHP Veritabanı Sınıfı

Bu veritabanı sınıfı sayesinde yazdığımız SQL ifadelerini, zincirleme metodlarla oluşturuyoruz. İstersek sorguyu elde ediyor, istersek PDO veri döndürüyoruz. Paketin GitHub kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.

Basit bir kullanım örneği:


$db = new Database(new PDO('mysql:host=localhost;dbname=cms', 'root', 'root'));
$db->select()
 ->from('tablo')
 ->join('digerTablo', 'alan1', '=', 'alan2')
 ->where('taslak', '=', 0)
 ->andWhere('id', '=', ':id')
 ->bindParam([':id' => 15])
 ->fetch();

Daha fazla detay, bilgi ve dökümantasyona buradan ulaşabilirsiniz. Soru işaretleri hakkında bana ulaşabilirseniz yardımcı olabilirim. İyi çalışmalar.