Composer/OpenSSL Sertifika Hatası

Mac üzerine Composer kurdum. Paket kurmak istediğimde şöyle bir sertifika hatası veriyordu:

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

Biraz araştırma yaptım. Sorun OpenSSL sertifikasından kaynaklanıyormuş. PHP’nin sürüm güncellemesinden sonra orataya çıkmış. Olmayan ingilizcemle ancak bu kadarını (doğru ya da yanlış) anlayabildim. Çözüm için epey uğraştım.

Evvela php.ini’den OpenSSL eklentisinin/uzantısının akif olup olmadığını kontrol ettim, aktifti. Sonra uzantının kullandığı sertifika dosyasını bulmam gerekti. Bunu da openssl_get_cert_locations() fonksiyonu ile elde ettim.
echo "<pre>"; print_r(openssl_get_cert_locations());

yazdıktan sonra

Array
(
  [default_cert_file] => /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl/cert.pem
  [default_cert_file_env] => SSL_CERT_FILE
  [default_cert_dir] => /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl/certs
  [default_cert_dir_env] => SSL_CERT_DIR
  [default_private_dir] => /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl/private
  [default_default_cert_area] => /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl
  [ini_cafile] => 
  [ini_capath] => 
)

Sonucunu aldım. Yani sertifikanın /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl/cert.pem yolunda olması gerekiyordu. Ama yerinde yoktu. Olması gereken dizine sertifika dosyasını yüklemem gerekiyordu. Sırasıyla aşağıdaki komutları uyguladım:

cd /Applications/XAMPP/xamppfiles/share/openssl/
sudo curl http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -o cert.pem

Sonrasında Apache sunucusunu yeniden başlattım. Sonra da composer install komutuyla istediğim paketleri kurdum.

Mac’te wget olmadığı için alternatif olarak curl kullandım. Wget sistemde kurulu değilse curl http://site.com/dosya-adi -o yeni-dosya-adi şeklinde kullanılabiliyor.

Kolay gelsin.

PHP ile SEF (Arama Motoru Dostu) URL Fonksiyonu

Daha önceden jQuery ile SEF Bağlantı Yapımı başlıklı bir yazı paylaşmıştım. Şimdi aynı ihtiyaç PHP ile doğdu. Search Engine Friendly URL yani Arama Motoru Dostu URL’ye aslında birçok internet sitesine girdiğimizde adres çubuğunda rastlıyoruz. Şöyle ki: orneksite.com/arama-motoru-dostu-baglanti şeklinde görünüyor. Fonksiyona aşağıdan ulaşabilirsiniz.

function SefBaglanti ($gelen) 
{
	$bul = array('Ç', 'Ş', 'Ğ', 'Ü', 'İ', 'Ö', 'ç', 'ş', 'ğ', 'ü', 'ö', 'ı');
	$degistir = array('c', 's', 'g', 'u', 'i', 'o', 'c', 's', 'g', 'u', 'o', 'i');
	$giden = strtolower(str_replace($bul, $degistir, $gelen));
	$giden = preg_replace("@[^A-Za-z0-9\-_\.\+]@i", ' ', $giden);
	$giden = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $giden));
	$giden = str_replace(' ', '-', $giden);
	return $giden;
}

Gelen veri ve giden veri diye isimlendirdim. Bul değişkenindeki verileri Değiştir değişkenindeki verilerle değiştirmesi için str_replace fonksiyonunu kullanıyoruz. Regex ile süzüyoruz, yandaki boşlukları varsa siliyoruz ve boşluğı tireye çevirip fonksiyonun veriyi döndürmesini sağlıyoruz. Kullanımını ise şu şekilde yapabiliriz:

echo SefBaglanti("Bu Bir Gönderi Başlığıdır");
// Çıktısı: bu-bir-gonderi-basligidir

Kolay gelsin.

Slim Framework ve RedBeanPHP’yi Anlamak

Daha önceleri birkaç forum sitesinde Slim Framework’ü anlamak için sorulara rast gelmiştim. Bundan mütevellit Slim ve RedBeanPHP’yi anlamak için basit bir blog betiği yazdım. Slim Framework için rota işlemleri, RedBeanPHP içinse CRUD işlemlerini anlamak için kod satırlarında gerekli açıklamaları yaptım. Blog betiğinin özellikleri;

 • Gönderi (Listele, ekle, düzenle, sil)
 • Kategori (Listele, ekle, düzenle, sil)
 • Ayar (Basit key/value)
 • Yönetici paneli giriş/çıkış

Hızlı Blog

Örnek kod satırları:

/**
 * Blog gönderi sayfası
 * Gönderiyi görüntüler
 * @param int $id
 */
$app->get("/gonderi/:id", function ($id) use ($app)
{
	// $id değişkeni nümerik değilse hata ver
	if (!is_numeric($id)) exit("Hata");

	// Gönderiyi $id'sine göre çekiyoruz
	$gonderi = R::load("gonderi", $id);

	// Gönderi sayfasını yorumluyoruz
	// $gonderi değişkenini tema dosyasına atıyoruz
	$app->render("gonderi.php", 
		["gonderi" => $gonderi,
		"baslik" => $gonderi["baslik"] ]);
});

Herhangi bir konuda sorularınızı bu sayfadan yorum yaparak veya e-posta ile iletişime geçerek iletebilirsiniz. Kolay gelsin.

Github bağlantısı
HizliBlog Dosyaları (zip)

MySQL’den Gelen Zamanı Dönüştürmek

MySQL’de ayarladığımız datetime/timestamp veri tipli alanlarından gelen tarih verisini ekrana dökmek istediğimizde 2014-11-19 17:16:25 gibi farklı bir tarih-zaman biçimiyle karşılaşıyoruz. Bunu düzgün bir hale getirmek için PHP’de strtotime() fonksiyonunu kullanabiliriz. Şöyle bir ek fonksiyon kullanırsak, işimizi daha rahat görmüş oluruz:

<?php
function mysqlTarihCevir ($tarihzaman, $duzen = null) {
  $tarihzaman = strtotime($tarihzaman);
  if ($duzen) {
    return date($duzen, $tarihzaman);
  } else {
    return date("d F Y l", $tarihzaman);
  }
}

Yukarıdaki fonksiyonda gelen tarihi otomatikmen d F Y l şeklinde biçimlendiriyoruz ve fonksiyonu mysqlTarihCevir("2014-11-19 17:16:25") olarak çalıştırdığımızda sonuç olarak “19 Kasım 2014 Çarşamba” çıktısını alıyoruz. Tarih biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki manuel sayfasına bakabilirsiniz. Farklı şekilde kullanmak içinse şöyle yapabiliriz: mysqlTarihCevir("2014-11-19 17:16:25", "d-m-Y") böylelikle çıktı “19-11-2014” olacaktır.

PHP ile Kısa If Else Kullanımı

En basitinden bir değişkenin, fonksiyonun vs. TRUE ya da FALSE döndürüp döndürmediğini öğrenmek için uzunca bir if, else ifadesi kullanmamıza gerek yok. Kullandığım bir iki yöntem şöyle:

<?php
$deger = 'Herhangi';
echo $deger == 'Herhangi' ? 'Değer doğru' : 'Doğru değil';

ya da

<?php
function dene($deger = null) {
  return is_null($deger) ? 'Değer gelmedi' : 'Değer geldi';
}

ya da

<?php
function dene($deger = null) {
  if ($deger === null) return true;
  return false;
}

gibi gibi.

RedBeanPHP ile Etiket Sistemi

RedBeanPHP ile herhangi bir tablo için etiket sistemi yapmak istersek, ORM’nin içinde gelen birkaç özellikle beraber yapabiliyoruz. Örneğin, bir blog için gönderi tablomuz olsun. Gönderi tablosunda her gönderi için birden fazla etiket tanımlamak isteyelim. Şöyle örnekleyeyim;

<?php
$post = R::load("post", 5); // 5 numaralı gönderiyi seçiyorum
R::tag($post, ["etiket 1", "etiket 2", "etiket 3"]); // Gönderiye etiketleri tanımlıyorum

Çok basit birkaç işlem göründüğü üzere. Peki bu kodlar ne yapıyor? Veritabanında tag ve post_tag olmak üzere iki tane tablo oluşturuyor. tag tablosuna id, title olmak üzere iki tane sütun, post_tag tablosuna ise id, post_id, tag_id olmak üzere üç tane sütun oluşturuyor ve post tablosu ile ilişkilendiriyor. Bu ilişkilendirmeye Many to Many İlişki Tipi yazısında bahsetmiştim.

Bir gönderiye ait etiketleri listelemek istersek, aşağıdaki kodları yazıyoruz;

<?php
$post = R::load("post", 5); // 5 ID'li gönderiyi seçelim
$etiketler = R::tags($post); // Etiket listesini değişkene atıyorum
foreach ($etiketler as $etiket) { // Ve listeliyorum
  echo $etiket . ",";
}

Daha detaylı kullanımına ve diğer özelliklere şuradaki sayfadan göz atabilirsiniz.

JQuery ile Arama Motoru Dostu URL (SEF)

Arama motoru dostu bağlantılar, WordPress gibi birçok içerik yönetim sisteminde kullanılır. Ben de yazdığım bir betikte kullanma ihtiyacı duydum. Bir gönderinin başlığını arama motoru dostu bağlantı haline getirmesi için bir jQuery eklentisi buldum. Adı jQuery FriendURL. Dimitar Ivanov adlı bir arkadaş yazmış. Kullanımından kısaca bahsedelim.

<script src="js/jquery.friendurl.min.js"></script>
<p>
  <input type="text" id="baslik" placeholder="Başlığı yazınız" /><br />
  <input type="text"id="sef" placeholder="Arama motoru dostu bağlantı" />
</p>

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("#baslik").friendurl({id : "sef"});
});
</script>

Kodu çalıştırdığımız vakit, baslik ID’li girdi elementine yazılan herhangi bir içerik, sef ID’li girdi elementine otomatikmen arama motoru dostu bağlantı olarak düşecektir. Örneğin “Merhaba, bu bir denemedir” yazdığımızda SEF değeri “merhaba-bu-bir-denemedir” olarak eş zamanlı güncellenecek. Fakat “Merhaba, bu türkçe karakter denemesidir” yazdığımızda şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak: “merhaba-bu-trke-karakter-denemesidir“. Türkçe karakterler gözükecek. Buna çözüm için aşağıdaki gibi kullanmamız gerekecek:

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("#baslik").friendurl({id : "sef", divider: "_", transliterate: true});
});
</script>

Burada divider özelliği ile ayırıcıyı _ (alt tire) olarak belirliyoruz ve transliterate özelliğine true değeri vererek aksi karakterleri çevirmesini sağlıyoruz.

Şimdi “Merhaba, bu bir türkçe karakter denemesidir! ÜĞİŞÇÖüğişçö” yazdığımızda bize vereceği sonuç “merhaba_bu_bir_turkce_karakter_denemesidir_ugiscougisco” değeri olacak.

Buradan da test edebilirsiniz. Haydi kolay gelsin.

Slim Framework Rota İşlemleri

Uzun zamandır Slim Framework ile haşır neşirim. Birkaç bir şey yazmak gerekiyor hakkında. Route yani rotalama işlemlerinden bahsedeceğim.

Bazı HTTP istek metotları var, en çok kullandıklarımdan ikisinden bahsedeceğim.

GET Rotası

Aşağıdaki örnekte, normal bir internet sayfasına girişte çalışan metot çalıştırılıyor. Örneğin, kitapçı sitesine giren kullanıcı kitapci.com/kitap/5 adresine girdiğinde, 5 numaralı ID’yi elde etmiş oluyoruz ve sayfaya “5 numaralı kitap ile ilgili işlemler yapılacak” yazdırıyoruz.

<?php
$app = new \Slim\Slim();
$app->get("/kitap/:id", function ($id) use ($app) {
  echo "{$id} numaralı kitap ile ilgili işlemler yapılacak";
});

POST Rotası

Veritabanına yeni bir kitap eklemek istiyoruz ve bir form oluşturup /kitap_ekle sayfasına POST etmek yani göndermek istiyoruz. Bunun için POST rotasını aşağıdaki gibi ayarlıyor ve akabinde gelen değerleri ekrana print_r fonksiyonu yardımıyla yazdırıyoruz. Ayarladığımız bu sayfaya form dışında kitapci.com/kitap_ekle şeklinde girmek istedimizde 404 döndürecektir.

<?php
$app = new \Slim\Slim();
$app->post("/kitap_ekle", function () {
  echo "<pre>";
  print_r($_POST);
  echo "</pre>";
});

Birden fazla istek metodu tanımlama

Bir rotaya hem GET hem de POST istek metotları ile erişmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıda göründüğü üzere Slim Framework’ün via() metodunu kullanıyoruz.

<?php
$app = new \Slim\Slim();
$app->map("/kitap", function() {
  echo "<p>Hem GET hem de POST istek metotları ile erişilebilen bir sayfa!";
})->via("GET", "POST");
$app->run();

Rota isimlendirme

İstersek rotaları isimlendirebiliyoruz. Rotaları isimlendirmemizdeki amaç, çatı içinde kullanabileceğimiz yönledirme işlemlerini kısaca halledebilmek. Daha sonrasında urlFor() metodu ile bağlantıyı oluşturuyoruz. Şöyle:

<?php
$app = new \Slim\Slim();

// İsimlendirilmiş rota oluşturalım
$app->get("/kitap/:adi", function ($adi) use ($app) {
echo "Kitap adı: {$adi}";
})->name("kitap");

// İsimlendirilmiş rota için bir URL oluşturalım
$url = $app->urlFor("kitap", array("adi" => "Gelecekteki İlkel"));

İyi çalışmalar.

RedBeanPHP CRUD (Ekleme, Okuma, Güncelleme, Silme) İşlemleri

Slim Framework ve Veritabanı İşlemleri yazısında RedBeanPHP’den bahsetmiştik. Bu sefer CRUD işlemleri nasıl bir basitlikle yapılıyor, ondan bahsedeceğim.

Evvela veritabanı bağlantısını yapıyoruz:

require "rb.php";
R::setup('mysql:host=localhost;dbname=veritabaniadi', 'kullaniciadi','sifre');

Veri Ekleme (Create)

Kitaplar hakkında bir tablomuzun olduğunu varsayıyorum:

$kitap = R::dispense("kitap"); // Tabloyu 'kitap' olarak seçtik
$kitap->baslik = "Gelecekteki İlkel"; // Sütun adını belirleyip değer atadık
$kitap->yazar = "John Zerzan";
$kitap->fiyat = 25.00;

$id = R::store($kitap); // Store ile ekleyip last_insert_id'sini alıyoruz

Veri Okuma (Read)

$kitap = R::load("kitap", 5); // ID'si 5 olan kitabı seçtik
echo $kitap->baslik; // Kitaba ait başlığı yazdırdık.

Veri Güncelleme (Update)

$kitap = R::load("kitap", 5); // ID'si 5 olan kitabı seçtik
$kitap->baslik = "Yeni kitap başlığı"; // Yeni değerler atıyoruz
$kitap->yazar = "Yeni kitap yazarı"; 
$kitap->fiyat = 20.00;
R::store($kitap); // Değerleri veritabanına yazıyoruz

Veri Silme (Delete)

$kitap = R::load("kitap", 5);
R::trash($kitap); // ID'si 5 olan kitabı siliyoruz

Olan biten bu şekilde. Açıklamaları satırlarda yaptım, yapmasam bile anlaşılabilir zaten. Az kod yazarak çok işlem yapılabiliyor. Görüşmek üzere.