MacOS Üzerinde Redis Kurulumu ve Ayarlamalar

Redis, açık kaynak kodlu bir key-value (anahtar-değer) deposudur. Önbellekleme (caching) işlemlerinde çokça kullanılır. Birçok platformda ve birçok programlama dilinde paketleri mevcuttur ve kullanılabilir.

Kurulum için Homebrew paket yöneticisi gerekiyor.

$ brew install redis

komutuyla Redis kurulumu gerçekleştirelim.

$ brew services start redis

komutuyla Redis’i başlatalım, eğer hata alıyorsanız services yüklü değildir. PostgreSQL kurulumunda services yüklemesinden bahsetmiştim.

Redis sunucusunu test etmek içinse şu komutu yazalım.

$ redis-cli ping
PONG

Redis Sunucusu için diğer ayarlamalar

Her macOS açılışında otomatik başlatma

$ ln -sfv /usr/local/opt/redis/*.plist ~/Library/LaunchAgents

“launchctl” aracılığıyla Redis sunucusunu başlatma

$ launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Konfigürasyon dosyasıyla Redis sunucusunu başlatma

$ redis-server /usr/local/etc/redis.conf

Redis’i otomatik başlatıcıdan kaldırmak

$ launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Redis sunucusunu kaldırmak

$ brew uninstall redis
$ rm ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Redis sunucusu hakkında paket bilgisi

$ brew info redis

Kolay gelsin.

MacOS Üzerinde PostgreSQL Kurulumu

Ruby On Rails ile geliştirmeler yapma amacıyla PostgreSQL veritabanına ihtiyaç duydum. MySQL hali hazırda vardı ama PHP alışkanlıklarımı bir kenara koyup daha fazla olumlu yanı olan PostgreSQL deneyimlemek istedim. MacOS üzerinde iki yöntem var; birincisi Postgres.app uygulaması. Kurulumu oldukça basit; internet sitesinde detayları mevcut. Tıkla, yükle, kullan. Ama ben Homebrew paket yöneticisi aracılığıyla kurulum yapmayı tercih edeceğim.

Evvela mevcut paketlerin güncellemesini yapalım

brew update && brew upgrade

PostgreSQL veritabanını yükleyelim

brew install postgres

Kurulum tamamlandıktan sonra yine Homebrew aracılığıyla Postgres’i kontrol edebiliyoruz.

brew services start postgresql # başlatır
brew services stop postgresql # durdurur
brew services restart postgresql # yeniden başlatır

Eğer başarısız olduysa Homebrew services kurulu değildir, şöyle kuralım:

brew tap homebrew/services 

Tüm servisleri görebilmek için

brew services list

Kolay gelsin.