text-transform: uppercase ve Türkçe Karakter

CSS’de text-transform: uppercase özelliğini kullanmak istediğimizde, bazı tarayıcılarda, bazen türkçe karakterleri büyük harfe çevirmiyor. Bunun çözümü, HTML’de parametresini kullanmak. <!DOCTYPE html> <html lang=”tr”> … Yaptığımız vakit türkçe karakterler yani i harfi I olarak değil,...