PHP Mgk Kod Çatısı

PHP Mgk Çatısı olarak isimlendirdiğim bu küçük PHP uygulaması, herkesin bildiği basit bir PHP Framework’tür. Bu PHP çatısını yazmamdaki esas sebep, bu işlerle uğraşırken, PHP’de Çatı (Framework) hakkında yeterli türkçe kaynak bulamamamdı. Hiç yok...